دوشنبه, 31 تیر 1398

 میزبانی مرکز 13 در دومین دوره از مسابقات مناظره دانشجویی استان تهران (شرق)

دومین مناظره دانشجویی (استان تهران شرق)دومین دوره از مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران (شرق) به میزبانی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13تهران  در مورخ یکشنبه 11آذرماه برگزار گردید.
تیم های مناظره از مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد13، کهریزک،هوشمند سازه ،پیشوای ورامین، فرهنگ و هنر واحد 55،فرهنگ و هنر واحد 12 و خبرگزاری فارس در این مسابقات حاضر شدند.
با اتمام مرحله استانی مناظره ها در این دوره ، تیم واحد هوشمند سازه به عنوان تیم اول به مسابقات کشوری که در پایان آذرماه در استان یزد برگزار می شود به عنوان نماینده واحد استان شرق شرکت خواهد کرد.

با آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان در این دوره از مسابقات.

دومین مناظره دانشجویی(استان تهران شرق)

دومین دوره مسابقات مناظره های دانشجویی

دومین دوره مسابقات مناظره های دانشجویی

دومین دوره مسابقات مناظره های دانشجویی

دومین دوره مسابقات مناظره های دانشجویی

دومین دوره مناظره دانشجویی (استان تهران شرق)


دومین دوره مناظره دانشجویی (استان تهران شرق)

دومین دوره مناظره دانشجویی (استان تهران شرق)

دومین دوره مناظره دانشجویی (استان تهران شرق)

دومین دوره مناظره دانشجویی (استان تهران شرق)
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت