سه شنبه, 25 تیر 1398

 حضور انجمن های علمی برتر مرکز 13تهران در ششمین دوره جشنواره درون دانشگاهی حرکت

ششمین دوره جشنواره درون دانشگاهی حرکت (مشهد مقدس)انجمن های علمی – دانشجویی مرکز 13تهران در فضای نمایشگاهی ششمین دوره از جشنواره درون دانشگاهی حرکت با ارائه برترین های انجمن در غرفه واحد استان تهران( شرق ) حضور پیدا کردند و میزبان مدیران و روسای واحد استانی و ستادی از جمله :جناب آقای دکتر تشکری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی،جناب آقای دکتر ناصری  مدیر کل مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه علمی کاربردی کشور،جناب آقای دکتر دارابی مدیر دفتر امورفرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی بودند.
  • این نمایشگاه از شنبه 26 آبان ماه لغایت دوشنبه 28 آبان ماه در هتل پارس مشهد برگزار گردید.

ششمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت(مشهد مقدس)
شمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت(مشهد مقدس)

شمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت(مشهد مقدس)

شمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت(مشهد مقدس)
 
شمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت(مشهد مقدس)

شمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت(مشهد مقدس)

شمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت(مشهد مقدس)

شمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت(مشهد مقدس)
 
شمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت(مشهد مقدس)
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت