دوشنبه, 05 فروردين 1398

 برگزاری اولین همایش هم اندیشی موسسات حقوقی توسط فارغ التحصیلان گروه حقوق

uast13-hoghogh 2اولین همایش هم اندیشی و هم بستگی موسسات حقوقی توسط جمعی از فارغ التحصیلان رشته حقوق مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13تهران و با حمایت دفتر کارآفرینی مرکز در مورخ پنجشنبه 97/07/26 باحضور ریاست مرکز سرکار خانم صفاپو و استاد گرانقدر جناب آقای جهانشاهی مدیر گروه اسبق رشته حقوق ثبتی در هتل فردوسی تهران برگزار گردید.


هماییش هم اندیشی و هم بستگی موسسات حقوقی

هماییش هم اندیشی و هم بستگی موسسات حقوقی

هماییش هم اندیشی و هم بستگی موسسات حقوقی
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت