سه شنبه, 25 تیر 1398

 تسلیت به سرکارخانم صفاپو و سرکارخانم نبی یان

واحد13تهران

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام 

ضایعه درگذشت دایی مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم خداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

                                                                                                          ازطرف پرسنل،مدرسان و دانشجویان مرکز13تهران

نويسنده :

مدیر امور اداری