پنج شنبه, 27 تیر 1398

 حضور دانشجویان در فعالیتهای دهه فجر

واحد 13 تهرانامسال دهه فجر با حضور گرم دانشجویان رنگ و بویی دیگر به خود گرفته بود....
در دهه ای که چند روزی بیشتر از پایان آن نمیگذرد دانشجویان مرکز 13 تهران با همکاری واحد فرهنگی مرکز حضوری پررنگی در فعالیت های این دهه داشتند که ازآن میتوان به آذین بندی مرکز ،پخش سرودهای انقلابی و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد. 
امیدواریم در دیگر عرصه های فرهنگی ،هنری و پژوهشی هم شاهد حضور فعالیتهای شما دانشجویان عزیز باشیم.نويسنده :

مدیر امور اداری