دوشنبه, 31 تیر 1398

 پیام تسلیت به استاد گرامی سرکار خانم تصدیقی

واحد 13تهران

هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید» درگذشت مادر گرامیتان را به شمااستاد گرامی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .

نويسنده :

مدیر امور اداری