پنج شنبه, 27 تیر 1398

 تمدید مهلت ثبت نام زوج های دانشجو و اساتید

به استحضار میرسانمد ثبت نام نوزدهمین دوره مراسم ازدواج دانشجویی و همچنین ثبت نام ازدواج اساتید دانشگاه با رویکرد سفرهای زیارتی و آموزشی در مشهد مقدس آغاز گردیده است.
واحد 13تهران
  • زمان ثبت نام زوج های دانشجو و اساتید تا تاریخ 94/08/30 تمدید شد.
  • زوج هایی که تاریخ عقد آنها از 94/07/01 لغایت 94/07/30 می باشند می توانند جهت ثبت نام به سامانه ازدواج دانشجویی به آدرس :www.ezdevaj.nahad.ir  مراجعه نمایند.
نويسنده :

مدیر امور اداری