پنج شنبه, 27 تیر 1398

 برپایی نمایشگاه تخصصی کتاب به زبان انگلیسی در ساختمان زرتشت

واحد 13تهرانبا توجه به تقارن ایام بزگداشت کتاب و نیاز مبرم دانشجویان عزیز به کتب مرجع در رشته زبان انگلیسی بر آن شدیم  تا در واحد 13  نمایشگاه کتاب در حوزه زبان انگلیسی را به طور تخصصی برای دانشجویان علاقه مند به این حوزه دایر نماییم .
میزان تخفیف برای دانشجویان مرکز 13 تهران 30درصد می باشد
لازم به ذکر است این نمایشگاه به همت موسسه زبانرا در مرکر13 تهران برپا خواهدشد.
زمان: از سه شنبه مورخ 94/08/18 لغایت شنبه  94/08/22
مکان : ساختمان زرتشت

نويسنده :

مدیر امور اداری