پنج شنبه, 27 تیر 1398

 همایش مبارزه با مواد مخدر

واحد 13 تهراندفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد از مرداد ماه سال جاری برگزاری نشست ها و همایش های علمی – پژوهشی را با دعوت از متخصصین ،صاحبنظران و استادان و دانشجویان جهت شرکت در این همایش علمی که هر دو هفته یکبار در آمفی تئاتر مجموعه فرهنگی شقایق برگزار میگردد شرکت نمایند.
  •  لازم به ذکر است هیچ محدودیتی در تعداد شرکت کنندگان وجود ندارد و همچنین این همایش به صورت 100% رایگان برای مخاطبان برگزار میگردد.
واحد13تهرانجهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88952001 د اخلی210 سرکار خانم میرزایی تماس حاصل فرمائید.
نويسنده :

مدیر امور اداری