سه شنبه, 25 تیر 1398

 برگزاری بخش شفاهی یازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت

واحد13تهرانمرکز جامع علمی کاربردی 13 تهران برای دومین بار پیاپی افتخار دارد میزبان جشنواره قرآنی در بخش شفاهی باشد .
بخش شفاهی یازدهمین جشنواره قرآنی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران ویژه دانشجویان ،مدرسان و کارکنان مراکز به شرح زیر است:

واحد13تهرانزمان:

بخش شفاهی ویژه برادران:روز یکشنبه مورخ 1394/03/10 از ساعت14

بخش شفاهی ویژه خواهران:روز دوشنبه 1394/03/11 از ساعت 8:30صبح

واحد13تهرانمکان:خیابان فاطمی،روبروی هتل بین المللی لاله،مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران،سالن همایش خوارزمی

توجه توجه:
نظر به جابه جایی زمان امتحانات پایان نیمسال تحصیلی ،زمان ثبت نام تمامی بخش های جشنواره (کتبی،پزوهشی،هنری ،ادبی،فناوری )غیر از بخش شفاهی تا 31خردادماه 1394تمدید میگردد.

نويسنده :

مدیر امور اداری