سه شنبه, 25 تیر 1398

 غروب هفتمین خورشید امامت برتمامی مسلمین تسلیت باد

کن روان اشک غم ای شیعه به دامان امروز                    تسلیت ده به شهنشاه خراسان امروز

واحد13تهران

امام موسی کاظم(ع)از زمان شهادت پدرش، امام جعفر صادق علیه السلام، در شوال 148 هجرى تا رجب سال 183 هجرى، به مدت 35 سال. آن حضرت در سن بیست سالگى به امامت رسید.
امام موسى كاظم علیه السلام در عصر خلافت منصور عباسى به مقام امامت نایل آمد. از آن زمان تا سال 183 هجرى، سال وفات آن حضرت، چندین بار توسط خلفاى عباسى دستگیر و زندانى گردید.ایشان تنها در دوران خلافت هارون الرشید به مدت چهار سال زندانى و در همان زندان به شهادت رسیدند.
نويسنده :

مدیر امور اداری