دوشنبه, 31 تیر 1398

 ثبت نام کلاسهای آموزشی مداحی(رایگان)

واحد13 تهراندفتر هیئات مذهبی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در نظر دارد کلاسهای آموزشی مداحی بصورت کاملا رایگان را ویژه دانشجویان علاقه مند برگزار نماید،لذا خواهشمندیم هرچه سریعتر مشخصات خود راکه شامل:
نام و نام خانوادگی،رشته و مقطع تحصیلی،ترم تحصیلی و شماره تماس خود را نیز از طریق ایمیل:
s.mirzayi @uast13.ir به اینجانب میرزایی کارشناس فرهنگی مرکز ارسال نمایید.

واحد13مهلت ثبت نام تا13اردیبهشت ماه 1394 می باشد .

واحد13کلاسهای آموزشی مداحی ویژه برادران است.
نويسنده :

مدیر امور اداری