دوشنبه, 31 تیر 1398

 پیام تسلیت به سرکار خانم نبی یان

واحد13

سرکارخانم فاطمه السادات نبی یان اندوه ما در غم از دست دادن مادر بزرگ گرامیتان سرکار خانم حاجیه محمدی در واژه ها نمیگنجد تنها میتوانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم.از طرف تمامی کادر اداری مرکز 13 تهران ،پرسنل اداری موسسه و انتشارات زبانسرا و همچنین مدرسان مرکز این غم سنگین را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض میکنیم و آرزوی صبر و سلامتی برایتان داریم.


نويسنده :

مدیر امور اداری