دوشنبه, 31 تیر 1398

 حضور پرشور مرکز 13 تهران در راهپیمایی 22بهمن ماه

رییس ، معاونان، کارکنان، دانشجویان و اساتید واحد 13 تهران ، در راهپیمایی روز پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کردند و با امام و رهبری پیمانی دوباره بستند.
نکته مهم راهپیمایی دانشگاهیان،حضور تشکل های دانشجویی در این راهپیمایی بود.در این راهپیمایی، حاضرین با حمل پلاکاردها و سر دادن شعارهایی، اهداف و نگاه های ویژه انقلاب اسلامی به دنیا و رفتارهای برخی دولتمردان را اظهار کردند.

واحد13
واحد13
واحد13
واحد13
واحد13
نويسنده :

مدیر امور اداری