چهارشنبه, 26 تیر 1398

 تسلیت به استاد کفاش زاده گرامی

ضضضضشششششششششش

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام
  با کمال تأسف باخبر شدیم مادر گرامی استاد کفاش زاده دار فانی را وداع گفت 
این مصیبت را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم و از خداوند متعال برای متوفی طلب مغفرت و برای خانواده محترمشان صبر جمیل مسئلت می نماییم.
تحمل سوگ فقدان (مادر) صبری الهی را میطلبد ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید.
نويسنده :

مدیر امور اداری