پنج شنبه, 27 تیر 1398

 مسابقات قهرمانی کشوری دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی

واحد13با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری مسابقات قهرمان کشوری دانشگاه جامع علمی کاربردی و به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان و همچنین شناسایی استعداد های ورزشی جهت حضور شایسته در سومین دوره مسابقات قهرمان کشوری دانشگاه جامع علمی کاربردی خواهشمند است دانشجویان ورزشکار به تفکیک جنسیت در گروه های زیر ثبت نام بعمل آوردند.

واحد13برای ثبت نام با شماره های 88952001 داخلی 101،102،210 تماس حاصل فرمائید و یا اینکه فرم ثبت نام رشته های ورزشی را پرنمائید.

رشته های برگزاری :

دختران:شنا
پسران: کشتی آزاد ،کشتی فرنگی
نويسنده :

مدیر امور اداری