دوشنبه, 31 تیر 1398

 سفر به سرزمین لاله ها(راهیان نور)

واحد13
سفر به سرزمین لاله ها
بسیج دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران در نظر دارد از تاریخ 93/12/11 لغایت93/12/15 اردوی راهیان نور را به مقصد مناطق عملیانی جنوب کشور برگزار نماید.لذا دانشجویان علاقه مند به ثبت نام در این اردو می توانند تا 21 بهمن ماه به دفتر بسیج و هم چنین واحد فرهنگی مرکز مستقر در ساختمان فاطمی مراجعه نمایند.
نويسنده :

مدیر امور اداری