مراسم های ویژه اربعین حسینی

  • پرینت
به گزارش روابط عمومی مرکز 13 تهران با توجه به فرارسیدن اربعین حسینی معاونت فرهنگی مرکز در نظر دارد مراسمهای مذهبی خود را در دو ساختمان ملایی و فاطمی با همکاری انجمن علمی دانشجویی در مورخ پنجشنبه 20آذرماه برگزار نماید که جدول زمانبندی آن به شرح زیر است.

واحد13
پنجشنبه 20آذرماه
ساعت:  7:30الی8:30
مکان:ساختمان ملایی

زیارت عاشورا ، نوحه سرایی ،صرف صبحانه

ساعت:  12:30الی13:30
مکان:ساختمان فاطمی

زیارت عاشورا،نوحه سرایی،پخش نذورات
نويسنده :

مدیر امور اداری