دوشنبه, 31 تیر 1398

 مراسم های ویژه اربعین حسینی

به گزارش روابط عمومی مرکز 13 تهران با توجه به فرارسیدن اربعین حسینی معاونت فرهنگی مرکز در نظر دارد مراسمهای مذهبی خود را در دو ساختمان ملایی و فاطمی با همکاری انجمن علمی دانشجویی در مورخ پنجشنبه 20آذرماه برگزار نماید که جدول زمانبندی آن به شرح زیر است.

واحد13
پنجشنبه 20آذرماه
ساعت:  7:30الی8:30
مکان:ساختمان ملایی

زیارت عاشورا ، نوحه سرایی ،صرف صبحانه

ساعت:  12:30الی13:30
مکان:ساختمان فاطمی

زیارت عاشورا،نوحه سرایی،پخش نذورات
نويسنده :

مدیر امور اداری