سه شنبه, 25 تیر 1398

 اجرای مراسم تعزیه خوانی توسط گروه عاشقان حضرت عباس

واحد13به گزارش واحد فرهنگی مرکز13تهران، در عصر روز چهارشنبه 21 آبانماه مراسم تعزیه خوانی توسط گروه تعزیه عاشقان حضرت عباس برگزار گردید.
این مراسم که با همکاری جناب آقای خسروان کارشناس مسئول کانون هیات مذهبی برگزار گردید شاهد جمع کثیری از دانشجویان بود که بر حسب علاقه و ارادتی که به اهل بیت عصمت و طهارت دارند در این محفل حضور بهم رساندند و به حق می توان گفت که گروه تعزیه عاشقان حضرت عباس به خوبی توانستند حق مطلب را ادا کرده و با اجرای بی نظیرشان حاضرین سالن خوارزمی را به تحسین برانگیزند.
نکته قابل توجه در مورد مرام فوق در این است که اینگونه مراسمها برای اولین بار است که در مراکز جامع علمی کاربردی برگزار میشود و تعداد محدودی از مراکز علمی کاربردی امکانات لازمه برای برگزاری اینگونه مراسم ها را دارند و جای بسی خوشحالیست که یکی از مراکز واجد شرایط برای برگزاری مرکز جامع علمی -کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران است.

نويسنده :

مدیر امور اداری