دوشنبه, 31 تیر 1398

 عید سعید غدیر خم مبارک

واحد13دریای غدیر، از ریزش آبشارگون وحی بر جان محمد(ص) لبریز است و قامت دین در زلال «غدیرخم‏» انعکاس می‏یابد.
«غدیر» ، هنوز هم چشمه‏ای لبریز از هدایت‏ها و کرامت‏هاست ودریایی مواج از آب حیات و باور و بصیرت، تا در کویر حیرت و هامون ضلالت، کام جانها را سیراب سازد و هادی اندیشه‏ها گردد.
غدیر، یک «کتاب مبین‏» است، سندی برای تداوم خط رسالت درجلوه امامت و صراطی مستقیم که به سنت پیامبر خدا منتهی می‏شود.
واحد13

امتی که پاسدار غدیر باشد، عاشوراهای مظلومیت و کربلاهای خون‏و شهادت را شاهد نخواهد بود و ولایت در محاق غربت و تنهایی ‏نخواهد ماند.
قافله‏ای که از زیارت کعبه بر می‏گشت و راهش حق بود و بارش‏ ایمان و مقصدش «الله‏» ، وقتی به غدیر خم رسید، چشم به افقی ‏دوخت که پیام هدایت داشت و دستی را دید که خورشیدی فرا دست‏بردو به همگان نشان داد که:
«من کنت مولاه فهذا علی مولاه»
 واحد13                        واحد13                       واحد13
       فارغ از هر دو جهانم به گل روى على(ع)               از خم دوست جوانم به خم موى على(ع)

       طى کنم عرصه ملک و ملکوت از پى دوست‏              یاد آرم به خرابات چو ابروى على(ع)
نويسنده :

مدیر امور اداری