دوشنبه, 31 تیر 1398

 قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک

واحد13

بر پیکر عالم وجود جان آمد      صد شکر که امتحان به پایان آمد
از لطف خداوند خلیل الرحمن          یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .

روز دهم ماه قمری ذی الحجه، مصادف با عید قربان از گرامی ترین عیدهای مسلمانان است که به یادحضرت  ابراهیم و فرزندش اسماعیل، توسط بسیاری از مسلمانان جشن گرفته می‌شود.برگزار کردن مراسم قربانی در این عید بر همه افرادی که براساس فقه اسلامی قربانی نمودن واجب و الزامی است و مسلمانان در سراسر جهان در این روز، گوسفند، گاو  یا شتری را قربانی کرده و گوشت آنرا بین همسایگان و مستمندان  تقسیم می‌کنند.

حاجیان در این روز پس از به پایان رساندن مناسک حج، حیوانی را ذبح می‌کنند و پس از قربانی آنچه بر آنان در حال احرام، حرام شده بود  مانند نگاه کردن در آینه، گرفتن ناخن و شانه زدن مو ، حلال می‌گردد و با توجه به اینکه حج، یکی از عبادتهای بسیار مهم  است، توانایی به انجام رساندن آن نیز برای هر مسلمانی بسیار شادی آور است، در نتیجه، روزی که پس از انجام وظایف سنگین حج، به عنوان جایزه الهی و اتمام احرام پیش می‌آید را عید می‌دانند.

واحد13
نويسنده :

مدیر امور اداری