دوشنبه, 31 تیر 1398

 بیمه سلامت همگانی

واحد13طبق اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در راستای بیمه سلامت ایران مبنی بر بهره مندی دانشجویانی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نمی باشند اعلام نمود که این دسته از دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه بیمه سلامت همگانی www.bimesalamat.ir  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
نويسنده :

مدیر امور اداری