پنج شنبه, 27 تیر 1398

 پدر علوم حقوق ایران درگذشت

واحد13ساعتی پیش دکتر ناصر کاتوزیان در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت.دکتر ناصر کاتوزیان از اساتید به نام حقوق و پدر علم حقوق ایران محسوب می‌شود که کتب و مقالات متعددی در حوزه حقوق مدنی تالیف کرده است.امیرناصر کاتوزیان (متولد: ۱۳۱۰ یا ۱۳۰۶ شمسی در تهران) حقوقدانان برجستهٔ ایرانی و نویسندهٔ کتب دانشگاهی در رشتهٔ حقوق مدنی است. وی از اساتید حقوق دانشگاه تهران بوده است.
ناصر کاتوزیان حدود ۴۵ جلد کتاب تألیف کرده‌ که اکثر آن‌ها کتب آموزشی دانشگاهی هستند. او یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. 

واحد13
نويسنده :

مدیر امور اداری