یکشنبه, 30 تیر 1398

 مراسم فاتحه خوانی برای تصلای دانشجو جواد اسمعیل پور

واحد13مراسم فاتحه خوانی به مناسبت درگذشت 3فرزند دانشجو جواد اسمعیل پور با حضور کادر اداری مرکز ،معاونت دانشگاه و تعدادی از دانشجویان بازاریابی در مورخ93/06/09 در سالن خوارزمی برگزار گردید.
در این مراسم که به مداحی و سخنرانی ذاکر اهل بیت جناب آقای پور اسدی که از دانشجویان روابط عمومی واحد13 نیز هستند با صدای گرم شان به محفل صفای معنوی دوچندان دادند.این مراسم به همت واحد بسیج دانشجویی برگزار گردید.

نويسنده :

مدیر امور اداری