یکشنبه, 30 تیر 1398

 فراخوان بیست و یکمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی

علمی کاربردیعلاقه مندان به شرکت در بیست و یکمین دوره از جشنواره کتاب سال دانشجویی می توانند با مطالعه دقیق متن خبر اطلاعات تکمیلی برای شرکت در این رویداد علمی -فرهنگی را به دست آورده و اقدام به ثبت نام نمایند.

واحد13موضوع اصلی: کلیه رشته ها در گروههاي آموزشی

واحد13گروه علوم پایه: فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضی و...
واحد13 گروه علوم کشاورزي و منابع طبیعی:زراعت، صنایع چوب، باغبانی و دامپروري و....
 واحد13گروه هنر و معماري: معماري، نقاشی، موسیقی، عکاسی و ....
واحد13گروه فنّی و مهندسی :کامپیوتر، الکترونیک، عمران، مکانیک، صنایع و...
واحد13 گروه علوم پزشکی و دامپزشکی: پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، پرستاري، مامایی و ....
واحد13 گروه علوم انسانی: دین و فلسفه، زبان و ادبیات، روان شناسی، حقوق و علوم سیاسی، تاریخ، مدیریت
واحد13و اقتصاد، علوم اجتماعی، تربیت بدنی و .......

واحد13موضوع ویژه

در این بخش آثار منتشر شده با موضوعات زیر پذیرفته می شوند.

واحد13 میان رشته اي قرآن و علوم، شامل محورهایی چون، قرآن و حقوق، قرآن و طب، قرآن و روانشناسی، قرآن و سایر
علوم.
واحد13اقتصاد و فرهنگ ، با عزم ملی و مدیریت جهادي (به مناسبت نامگذاري سال 1393 از سوي مقام معظم رهبري)
واحد13اشتغال و کارآفرینی.

واحد13شرایط مربوط به آثار

 • اثر منتشر شده داراي مشخصات عمومی کتاب باشد.
 •  ارسال دو جلد از کتاب، ضروري است.
 • کتاب ، باید در سالهاي 92 یا 93 منتشر شده باشد.
 • کتاب الکترونیک می بایست داراي مجوز ارشاد و هولوگرام مربوط باشد.
 •  کتاب هاي قرآنی منتشر شده در 3 سال اخیر پذیرش قرار خواهند شد.
 •  ارسال کپی متن اصلی آثار ترجمه شده الزامی است.
 •  محدودیتی براي ارسال تعداد عناوین و موضوعات وجود ندارد.
 •  آثار دریافت شده بازگردانده نخواهند شد.
واحد13شرایط پدیدآورندگان آثار

 •  همزمانی دوره تحصیل دانشجویان با زمان چاپ و انتشار اثر ضروري است.
 •  شرکت در این فراخوان براي دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی بلامانع است.
 •  به آثار برگزیده اي که توسط بیش از یک نفر تألیف یا ترجمه شده اند صرفاً یک جایزه تعلق خواهد گرفت.
 • در این جشنواره از جوان ترین مؤلفان و مترجمان نیز تقدیر به عمل می آید.
 •  ناشران محترم می توانند آثار دانشجویی خود را به همراه فرم ثبت نام اینترنتی، به دبیرخانه کتاب سال دانشجوییارسال کنند.
 • در ضمن، از ناشرانی که بیشترین مشارکت را در انتشار آثار دانشجویی داشته باشند تقدیر به عمل می آید.
واحد13نحوه ثبت نام و ارسال آثار

 • مهلت ارسال آثار از 1 خرداد سال 1393 تا 20 شهریور 1393 می باشد.
 • انجام می شود. www.isba.ir ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام جشنواره به آدرس
 • نیز از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی جشنواره (pdf) هنگام ثبت نام اینترنتی در صورت تمایل ، فایل الکترونیکی اثرارسال شود.
 • اصل اثر به همراه فرم ثبت نام اینترنتی از طریق پست به صندوق پستی جشنواره ارسال شود.

واحد13مزایا

 • به صاحبان آثار برگزیده ، لوح تقدیر و جوایز ویژه جشنواره تعلق می گیرد.
 • صاحبان آثار منتخب به عضویت کانون برگزیدگان جشنواره سازمان انتشارات پذیرفته خواهند شد.
 • تعدادي از نسخ کتابهاي برگزیده توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد خریداري خواهد شد.
 • کتابهاي برگزیده به سازمانها، وزارتخانه ها و دانشگاهها کشور جهت هر گونه حمایت معرفی خواهند شد.
نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخررازي، خیابان شهداي ژاندارمري، پلاك 72 ، سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

نويسنده :

مدیر امور اداری