یکشنبه, 30 تیر 1398

 تصادف جاده ای دانشگاه واحد 13 را عزادار نمود

تسلیتبا خبر شدیم دانشجوی خوب رشته بازاریابی جواد اسمعیل پور به همراه همسر و فرزندانش در جاده گرگان دچار سانحه رانندگی دلخراشی شدند و در این حادثه متاسفانه سه فرزند خود را از دست دادند و حال دانشجو جواد اسمعیل پور و همسر ایشان رو به بهبود است لذا از تمامی شما همکلاسی ها و هم دانشگاهی ها تقاضا میکنیم برای بهبود هرچه سریعتر  و تسلای خاطر آن عزیزان دعا کنید.
واحد13مراسم ترحیم آن عزیزان در مورخ 26مرداد ماه از ساعت17الی 19 در مسجد مسلم ابن عقیل واقع در یافت آباد ،میدان الغدیر شهرک مسلم برگزار خواهد شد.

جواد اسمعیل پور
نويسنده :

مدیر امور اداری