دوشنبه, 31 تیر 1398

 آخرین روز بهار هم فرارسید

بهار، پیام آور تعادل است و اینکه در سایه تعادل، زندگی زیبا می شود. با دیدن بهار، رحمت و محبت خداوند را به یاد می آوریم. در اینکه چشمه مهر ایزد همواره به سوی آدمیان و همه موجودات، سرازیر است و ما اگر او و نشانه هایش را فراموش کنیم، او هرگز ما را فراموش نمی کند و با دگرگونی فصل ها نیز به جلوه گری قدرت بی پایانش می پردازد تا شاید دلی به یاد او افتد و به شوق او بتپد و بر اثر تماشای جلوه هایش، اشک شوق از چشمی جاری شود.
اساسا جهان هستی، آینه دار خداست و جمال پروردگارش را به تماشا گذاشته است. به تعبیر زیبای حافظ:
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟                                       به دست مردم چشم، از رخ تو گل چیدن
بهار نیز یکی از باشکوه ترین جلوه های خدا در جهان هستی است که می توان با تماشای آن، نقبی به عالم معنا زد و راهی به سوی خدا یافت و جمال پروردگار را به تماشا نشست. چه زیبا سروده است، سعدی شیرازی:
بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار                  خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار
بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق                       نه کم از بلبل مستی تو بنال ای هشیار
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                           دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
خبرت هست که مرغان سحر می گویند                         آخر ای خفته! سر از خواب جهالت بردار 
  


حضرت آیت اللّه خامنه ای، بر تحول درونی در آغاز هر سال تأکید می کند و می فرماید:

تحول هر سال جدید شمسی که مصادف با نوای تحول در عالم طبیعت می باشد، فرصتی است برای اینکه انسان به تحول درونی خود و به اصلاح امور روحی و معنوی، فکری و مادی خود بپردازد و این دعای شریفی که در آغاز سال می خوانیم، درس همین تحول است. در این دعا از خدای متعال درخواست می کنیم که در حال ما و در وضعیت روحی و نفسانی ما یک تحول و دگرگونی مبارکی ایجاد کند.

سه ماهه اول سال 93 با تمام خوبی و بدیهایش به آخرین روز خود رسید. برای ما دانشجویان همواره خرداد ماه ماهی پراز هیجان و استرس بوده است چون همیشه یکی از ماه های امتحانی ما محسوب شده است حالا اینکه چقدر خودمان را برای این ایام آماده کرده ایم یا نه به همت خودمان برمیگرده .
به امید موفقیت همگی شما دانشجویان واحد 13تهران در امتحانات نیمسال دوم92-93
نويسنده :

مدیر امور اداری