میلاد منجی عالم بشریت برمنتظران آن حضرت مبارک

  • پرینت
میلادت مبارک باد، ای سپیده پنهان که اهل زمین در آرزوی بوی بهشتی تو، هماره دعای فرج را زمزمه می کنند!
هر روزی که می گذرد، یک روز به ظهور امام زمان نزدیک تر می شویم؛ اما به خود امام زمان چطور؟کاشکی این سوال ،سوال هر روزه ما باشد.
.............................................................
                      ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
 دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
 دایم گل این بستان شاداب نمی​ماند
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
دیشب گله زلفش با باد همی​کردم
گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی
صد باد صبا این جا با سلسله می​رقصند
این است حریف ای دل تا باد نپیمایی
 مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی
 یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی
 ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست
شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی
 ای درد توام درمان در بستر ناکامی
و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی

 در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست
کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی
 زین دایره مینا خونین جگرم می ده
تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی 
نويسنده :

مدیر امور اداری