یکشنبه, 03 شهریور 1398

 نظام آموزشی

ماده 4

در نظام پودمانی ارزش هر درس با تعداد و ساعتهای آن درس ( نظیر و عملی ) سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در هر درس از پودمان به همان پودمان محدود است .

ماده 5

دوره کاردانی علمی _ کاربردی پودمانی از مجموعه پودمان های عمومی ( با توجه به سر فصل دروس عمومی کاردانی ) پایه و تخصصی و کارآموزی تشکیل می شود . جمع پودمان های دوره بین 8 تا 12 پودمان و مجموع ساعات دوره بین 1200 تا 2000 ساعت خواهد بود .

ماده 6

طول مدت یک پودمان 16 هفته است ، لکن یک واحد مجری پس از اخذ مجوزهای لازم از دانشگاه جامع علمی کاربردی مجاز می باشد ، بر اساس نیاز دستاگاه های اجرایی و یا شاغلین ، مدت برگزاری یک پودمان را حداکثر به دو برابر افزایش یا به نصف کاهش می دهد .

ماده 7

مراکز مجری در صورت داشتن شرایط ازم می توانند ، در هر سال حداکثر 3 پودمان از یک برنامه آموزشی پودمانی را اجرا نمایند .