دوشنبه, 11 فروردين 1399

 


فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ارزشیابی و دانش آموختگی 30 فروردين 1392 2360
فراغت از تحصیل 29 فروردين 1392 2542
تغییر محل تحصیل 29 فروردين 1392 2334
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو 29 فروردين 1392 2322
شرایط حذف و اضافه 29 فروردين 1392 2073
حضور و غیاب 29 فروردين 1392 2496
نظام آموزشی 29 فروردين 1392 2095
شرایط پذیرش دانشجو 29 فروردين 1392 2726
شرایط پذیرش دانشجو (2) 29 فروردين 1392 334