سه شنبه, 04 تیر 1398

 اطااعیه ثبت نام وام دانشجویی

vaamبه منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد شاغل به تحصیل توصیه می شود دانشجویان از وام کمک هزینه تحصیلی اعطائی از سوی صندوق رفاه دانشجویان استفاده نمایند.

مبلغ وام مذکور حداکثر 12.000.000 ریال است که در هر ترم مبلغ 3.000.000 ریال از شهریه دانشجو( مجموعاً 4 ترم) کسر می گردد.

 نحوه دریافت : پس ازتکمیل و تحویل مدارک ذیل به کارشناس امورمالی در اولین نیمسال سال تحصیلی حداکثر تا یک هفته پس از شروع ترم تحصیلی و در نیمسالهای بعدی ( 2 هفته قبل از تاریخ انتخاب واحد خود) در هر ترم به امور مالی مراجعه و برگه وام خود را جهت محاسبه در ترم جاری دریافت نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده وام دانشجویی:

1- تکمیل برگه در خواست وام شهریه (فرم شماره یک که در ضمیمه همین مطلب قابل دانلود میباشد)
2-کپی تمام صفحات شناسنامه دانشجو
3- کپی پشت و روی کارت دانشجویی
4-کپی پشت و روی کارت ملی دانشجو
5- کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن
6-کپی حکم کارگزینی ضامن
7- تهیه تعهد نامه محضری از دفترخانه باتکمیل به فرم شماره 3


نحوه بازپرداخت:دانشجویان محترم پس از قبولی در کلیه دروس و فارغ التحصیلی حداکثر 9 ماه فرصت خواهند داشت جهت شروع باز پرداخت و دریافت دفترچه اقساط وام به امور مالی مراجعه نمایند ضمناً به این وام 4% کارمزد تعلق می گیرد و مبلغ بازپرداخت ماهانه از زمان صدور دفترچه اقساط مبلغ ناچیزی می باشد.

و یا با شماره  9-02188934456 داخلی 113 تماس حاصل کنید.

     برگه درخواست وام شهریه
فرم اطلاعات وام شهریه
                                                                    فرم تعهد محضری