چهارشنبه, 05 تیر 1398

 ثبت نام وام شهریه دانشجویی تمدید شد

وام دانشجوییبه اطلاع دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه دانشجویی می رساند جهت دریافت وام می بایست به وب سایت صندوق رفاه دانشجویی مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات فردی و درخواست وام خود تا تاریخ 97/10/15 اقدام نمایند.
مبلغ وام در هر ترم مبلغ 5.000.000 ریال می باشد که از شهریه دانشجو (مجموعاً 4 ترم) کسر می گردد.

مراحل دریافت وام:
 1. ثبت درخواست وام توسط دانشجو در سامانه صندوق رفاه دانشجویی
 2. تائید درخواست وام برای واجدین شرایط توسط مرکز
 3. بررسی و تائید درخواست وام توسط صندوق و ارسال به بانک مهر ایران
 4. ارسال پیامک از طرف صندوق رفاه دانشجویی پس از تائید ثبت نام اولیه
 5. مراجعه دانشجو به شعبه بانک مهر ایران مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز
 6. افتتاح حساب دانشجو با حداقل موجودی  300.000 ریال
 7. تشکیل پرونده و اخذ تمامی مدارک و تضمین ها طبق ضوابط و مقررات جاری بانک مهر ایران
 8. کارمزد وام مربوطه 3درصد می باشد
مدارک متقاضی وام:
 • درخواست کتبی و تکمیل فرم ها و قراردادهای بانک توسط دانشجو و ضامن درشعبه انتخابی
 • ارایه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو
مدارک ضامن:
 • ارایه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن
 • ارائه فیش حقوقی و کسر از حقوق همراه با یک فقره چک (برای شاغلین کارمند)
 • ارائه پروانه کسب همراه با آخرین قبوض آب و برق و تلفن(برای مشاغل آزاد)

صندوق رفاه دانشجویی

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به واحد مالی مرکز سرکار خانم محفوظی مراجعه نمائید.

شماره تماس:88934456 داخلی125
نويسنده : مریم محفوظی

کارشناس مالی و حسابداری