چهارشنبه, 05 تیر 1398

 اطلاعیه دریافت تسهیلات دانشجویی (وام دانشجویی)

واحد13تهراندانشجویان گرامی در حال تحصیل، متقاضی دریافت تسهیلات دانشجویی (وام دانشجویی) برای نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 (مهرماه) به آدرس swf.ir قسمت پورتال دانشجویی مراجعه فرمایید و نسبت به ثبت اطلاعات فردی اقدام و درخواست وام خود را از تاریخ 95/04/01 لغایت 95/05/30 ثبت نمایید و بعد از تأیید وام در سامانه، توسط مرکز آموزش علمی- کاربردی محل تحصیل، مدارک مربوطه (کاربرگ تقاضای وام شهریه ، تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن ، حکم کارگزینی ضامن ، سند تعهد محضری) ، از مورخ 95/06/05 تا 95/06/15 را به مسئول مالی تحویل دهید.
  • بدیهی است دانشجویانی که نسبت به ثبت اولیه در پورتال دانشجویی اقدام نمایند در اولویت پرداخت قرار خواهند گرفت.
  • عدم ثبت تقاضای وام شهریه در پورتال مذکور و در تاریخ مقرر به منزله عدم نیاز به وام شهریه می باشد.
نکته:
  • زمان ثبت اطلاعات در سامانه، نوع دوره تحصیل را نوبت دوم انتخاب کنید.
نويسنده : مریم محفوظی

کارشناس مالی و حسابداری