چهارشنبه, 05 تیر 1398

 اطلاعیه ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر نیمسال دوم سال تحصیلی94-93

واحد13قابل توجه دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر:
دانشجویان عزیز می بایست مشخصات خود را در حوزه ایثارگری هرچه سریع تر در سامانه سجاد تکمیل نموده و مراحل ثبت این اطلاعات را کامل نمایند و به هر دلیلی دانشجویان این اطلاعات را در سامانه سجاد  به صورت ناقص پر نمایند تمامی مسئولیت آن بر عهده خود دانشجو می باشدو پرداخت شهریه از طرف بنیاد شهید و جانبازان متوقف خواهد شد.
نويسنده : مریم محفوظی

کارشناس مالی و حسابداری