سه شنبه, 04 تیر 1398

 اطلاعیه ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

واحد13قابل توجه کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر
به گزارش واحد مالی مرکز 13 تهران ، دانشجویان شاهد و ایثارگر می بایست هرچه سریعتر جهت تکمیل بخش اطلاعات مرتبط با ایثارگری خود در سامانه سجاد اقدام نمایند .
بعد از این اطلاع رسانی هر دانشجویی که فرمهای داخل سجادش ناقص باشد تمام مسئولیت آن به عهده خود دانشجو خواهد بود و پرداخت شهریه از طرف بنیاد شهید و جانبازان متوقف می شود.
نويسنده : مریم محفوظی

کارشناس مالی و حسابداری