چهارشنبه, 05 تیر 1398

 اطلاعیه وام دانشجویی نیمسال اول 94-93

واحد13بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری صندوق رفاه دانشجویان از روز 93/06/22 جهت ثبت در خواست وام شهریه تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی (مهرماه) 94-1393 فعال می باشد .دانشجویان موظف هستند فرم درخواست وام و فرم تعهدنامه محضری را تکمیل و به کارشناس مسئول وام دانشجویی سرکار خانم حمزوی ارائه نمایند.
با توجه به اعتبار محدود، دانشجویان داوطلب برای دریافت وام دانشجویی میبایست جهت تکمیل مدارک خود هرچه زودتر اقدام نمایید.آخرین مهلت برای تحویل مدارک وام 93/07/20 خواهد بود.
واحد13
واحد13فرم درخواست وام
واحد13فرم تعهد نامه محضری

نويسنده : هلیا حمزه وی

کارشناس ارشد دانش آموختگان و بایگانی