سه شنبه, 04 تیر 1398

 خبر فوری مالی جهت بدهکاری نماد

قاطلاعیه مالیابل توجه کلیه دانشجویان:
به استحضار شما دانشجویان عزیز می رسانیم مبلغ شهریه به دوقسمت 85% در سامانه نماد و 15 % در سامانه سجاد می باشد.
لذا پس از پرداخت 85 % مبلغ شهریه در سامانه نماد مبلغ 15 % باقی مانده سامانه سجاد را بدهکار خواهید شد.

لطفا مبلغ باقی مانده را در سامانه نماد پرداخت ننمایید و منتظر اطلاعیه بعدی جهت پرداخت 15 % حق نظارت درسامانه  سجاد توسط سایت مرکز بمانید.

نويسنده : مدیر تیکت

این کاربر 9 مطلب منتشر شده دارد.