دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

 کاردانی مترجمی نوار و فیلم

دانشجویان محترم به منظور اطلاع از آماده بودن گواهی موقت خود میتوانند از این بخش نام خود را جستجو کنید.

سپاس
کارشناس مسئول امور فازغ التحصیلان

به منظور جستجوی نام خود از کلید " Ctrl + F " استفاده کنید.
به منظور ارتباط با کارشناس امور فارغ التحصیلان اینجا را کلیک کنید.

 

آشناگر

نادرابراهیمی لوبه

مسعوداحدی

فاطمهاحمدی تبریزی

مریماحمدی زاده طوززنی

مجتبیاردبیلیان مشهور

زهرااسمعیلی

رقیهالربیعی

مقدادامید بخش

فرشتهامیدی

امیرامیری

ابوالفضلامینی

فاطمهامینی نیا

محبوبهامینی نیا

ملیحهاوتادی

هاجرآقاسی

نسرینآل ابراهیم

زهرهباقری زاده ابیانه

نسرینبخشی کندزی

حمیدرضابزرگ زاد

آزادهبختیاری فرهاد 90
بهبودی

ابوالفضلبهشتی زهرا  
باقری سمیه  
بهرامی تبار

مریمبهشتیان

سید محمدرضاپازوکی

آرزوپروائی

زهراپیرهادی

الهامتشت زر ابوالفضل 90
جلالیان

شیماجعفرقلعه جوقی محدثه  
جلیلوند

عاطفهچای چی یگانه

طیبهحاتمی فر

مهنازحاج حسن

سمیهحسین پوردارونه

رزیتاحسینی

ملیحه ساداتحسینی

منیرالساداتحمیدزاده

زویاحیدری

منصورهخسروی

الههخشنو

جوادخدادادی حسین 90
خوئینی

فاطمهداداشعلی

رویادادگر پژمان 90
داودی

ارکیدهدیده ور فرناز  
دراغ

حمید

90

ذوالفقار

هالهراهی

معصومهرجبی

حسینرحیمی سرخنی

سمیهرستمی

آرزورشید قادیکلائی

ایمانرضاعلی کسمائی

سحررشیدی عارفه  
رضی

آزادهرنجدست محبوب آباد

محمدزارع

سعیدهسلیمانی

سکینهسنجری

نداشمس حکیمی مهران 90
شریفی علیایی

سمیهشرقی منصور  
شعبانی

زهراشعبانی مقدم

زهراصادقی

طیبهصالحی فشمی

خیرالنساءصدیق روش

مهرنوشصادقیان سعید 90
صفری مرام

سمیهعالی پور

مجیدعزت آقاجری داود  
عباسی

زهراعبدالهی کاکرودی

طلعتعبدی علی 90
علیخانی

علیرضا

90

علیزاده فرد

سولمازعلیزاده صونا  
فتحعلی امیر  
فیاضی کله سر سمانه  
فراهانی

سیدمنوچهرفرزامی

ساراقربانی امید 90
قادری شربیانی

سیده رحیمهقاسمی باغچه جق 

 ناصرقلعه قوند

نداقیومی هوشیار

سیماکهیاری

موناکلانتری خلیل آباد فاطمه  
گیوه ای

فرنازلطفی کری بزرگ امیر  
لطفی

زینبمحسنی کلور

آزادهمحمدی

بهارهمحمدی

ملیحهمحمودی شایسته

حسینمحمودیان

فرزانهمدنیان محمدی

محیامرادی

مرتضی

90

محمدزاده روح اله 901
مرتضوی میلانی

سیده نگارمس چی

بیتاملکی ترکی

نسرینمولائی

زهرانعمت مهدی آبادی

بانینیکونام قدیرلی محمد هادی 90
نفیسی کیا

مهنازنواسارتیان

وارتوهینوروزی

سمیهنیکبخت

صغریهادی پورسروستانی

ویداوطن دوست

ساناز