دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

 کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی

 
نام خانوادگی نام سال ورود
آشناگر نادر 921
آهنگر فاطمه 921
آرزمانیانس سییونه 921
آل ابراهیم زهره 921
اسفندیاری محمد 912
افراسیابی مهناز 912
ابراهیم زاده نیلوفر 921
الربیعی مقداد 921
الهی پرست حسن 921
آبیده سپیده 912
اسلامی حیدر 912
اسلامی زهره 921
امن زاده محمد 912
احمدی تبریزی مریم 912
اسمعیل پور ابیانه سارا 912
ابراهیمی مرضیه 912
اوجاقی مهدی 912
آقای میلانی شیلا 912
آجرلو مجتبی 921
ابراهیمی حمید 912
امید پیره ماشان کمال 921
آناهید علی اصغر 912
براتی سحر 912
بخشی رضا 921
بختیاری محمد 921
بهرامی فرد جواد 921
بهبودی ابوالفضل 912
بهرام علی پور رضا 912
بهنام اقدم احمد 921
بیوکه محمدرضا 912
بنیادی معصومه 912
بافتی افسانه 912
بهروزیان مهدی 912
بیرق دار رضا 912
پازوکی آرزو 912
پاشایی مصطفی 921
پور محبی فراز 912
پرآور بهاره 921
پیری مریم 912
پرداختی فرشید 921
پاک دار زینت 921
ترابی گودرزی علی حسین 912
ترابی سفید آبی فراهانی اعظم 921
ثابت زاده مهدی 921
جابری شفیع  محمد  912
جاویدنیا حامد 921
جعفری فهیمه 912
چای چی یگانه طیبه 921
حاج میرزا رحیم شیرازی ملک 912
حاتمی فر مهناز 921
حاج محمدی ملیحه 921
حسینی نوشین 921
حسین پور حمیده 921
حیدری منصوره 912
حبیبی محمدباقر 912
خدائی رضا 912
خورسند پانته آ 912
خوش طلب لیلا 912
خادم نیاری بهزاد 921
دهقانی پیشه سمیرا 912
دهقانی سانیچ محمدرضا 912
دلبند شاد آرمین 91
دریا یار فرید 921
ذبیحیان فریبرز 921
رنجبران مینو 912
رنجبر دنیا 912
رویتوند مهتاب 921
ریاضی نیا ایمان 921
رضائی منصور 912
رحمانی محمدحسین 912
رحمانی آشتیانی ندا 921
رحیمی فریبا 912
رادپوی صبا 921
رستمی ثریا 921
رشیدی محمد 921
زاهد حمیده 912
زرین تبریزی مرجان 912
زارعی یاور 912
زهره وندی عفت 912
شریفی بهروز 912
شریفی زینب 912
شادابی سارا 912
شریفی نوری ساسان 921
شهیدی نیری سمانه 921
سیادتی ساراسادات 912
ساروئی پریسا 912
سجودی امیر 921
سلیمی علی 912
سلامت عموقین سوسن 912
ساریان زاده مهدیه 912
سنجری ندا 912
سلطان زاده لاچین 921
شکوهی آراز 921
شقاقی مفخم علی 921
شعبان نورمراد 921
صادقی عاطفه 912
صفرخانی ستاره  
صلاحی نژاد میثم 921
صادقی مهدی 912
صمدی صدیقه 921
طاهریان فر فهیمه 912
طباطبائی زهرا سادات 921
طیرانی علیرضا 912
علی محمد مینا 912
عجمی مسعود 921
عبدی فاطمه 912
غلامعلی نژاد فشخامی زهرا 912
غلامی  معصومه 912
غفاریان ثانی الهام 921
فخرپور مسعود 912
فروتنی نیا علی 912
فلاحیان فر دانیال 912
فتح اللهی فرد مهدیه 921
فهیمی سمیرا 912
قلعه قوند ندا 912
قلعه نوئی شیوا 921
کمال الدین معصومه 912
کمالی آغمیونی محمدحسین 921
کاظمی اقدم ابرغانی ناصر 912
کریمی صومعه ساحل 912
کریمی عباس 921
کارخانه راحله 912
کیاشمشکی شیما 921
کلانتری امیدباقر 912
گل پرور فرزانه 912
گل خسروی مهبد 921
گیلاندار فاضل 921
گچ پور شیما 912
گلشاهی مهدی 912
لواسانی حسین 912
لطفی آرزو 921
لرنی محبوبه 912
موسوی زاده سیده فاطمه 912
محمدی فاطمه 912
محمودی شایسته حسین 921
مغانی سمیه 921
مهدوی راد عباس 921
میراحمدی  مریم سادات 921
محمدرضا بیک لواسانی عاطفه 921
میرراستگو محمد 921
منصوری پریسا 921
محمدی آهنی عباس 912
معصوم زاده زواره مصطفی 921
مهتر عراقی نیا شبنم 912
مهاجر مقاری آتنا 921
مهدوی امین 921
محمدی زهره 921
مهاجر طهرانی علیرضا 912
مبارکی سعید 912
مشهدبان کوچک علی اکبر 912
مولائی زهرا 912
مقامی دانا سمیرا 912
مهرداد پور مهدی 912
میرزای فشمی مریم 912
موسوی خوئینی صدیقه 912
مهدی بیک نیره 912
مرادی رسول 912
محمدیان آغمیونی آرزو 912
مشایخی کلش سعیده 912
محمد علی زاده شهاب 912
محمدی سرشت مهدی 912
نوروزی فاراب علیا محمود 912
ناظرفرد منی 912
نیکو علی 912
نوباشی نیلوفر 921
یاری زهره 912
وطن پرست نازیلا 912
یوسف نژاد سوسن 912
یوسفی مهدی 912
نويسنده : ثریا صفری

این کاربر 22 مطلب منتشر شده دارد.