دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

 کارشناسی روابط عمومی- افکارسنجی

 
 
نام خانوادگی نام سال ورود
آدینه سمانه 912
آقاتقی حسین 912
آذربیضا طلا 911
آقاجان زاده فریبا 912
اکبری مورودی سروره 912
اشرفیان روح انگیز 912
ابراهیمی احمد 912
ابراهیمی شاهین 912
اشتری محمد 912
اصغرزاده علیرضا 912
ایزد طلب مریم 912
انیسی اشرف 912
اوتوئی هومن 912
ابوطالبی علی 912
ابراهیم زاده مجید 912
اطهری نژاد سمیرا 912
ایرانی منوچهر 912
اوجاقی سعید 912
افضلی سلما 912
اسلامی علی محمد 912
امیری درام مهناز 912
پرتقالی الهام 912
پاکزاد لیلا 912
پهلوان نژاد مریم 912
پورمحمدپورناکی روح اله 912
پیرایش شیما 912
پلرودی عبدالحسین 912
پورحبیبی سراوانی مجتبی 912
جلیلیان فر مریم 912
جاوید الوانق سودابه 912
جزنی حسین 912
جعفری شیرین 912
حاجی رحیمی مریم 912
حسنی محمد ابراهیم 912
حسین نیای سلیمی فاطمه 912
خاکسار کاخکی اکرم 912
خسروی مهینی مجید 912
خرمی خدیجه 912
داداشی اصغر 912
داوری اعظم 912
رضاخانی مهرداد 912
رضاعلی آهاری زهرا 912
رجبی ورکیانی طاهره 912
رهبرعدل محمد 912
رضائی جاویدان  جواد 912
رجبی محمدمهدی 912
رمضان زاده خدیجه 912
رجبی قمی مسعود 912
زاهدی فاطمه 912
سلطان زاده اوغانی کبری 912
ستاری فاطمه 912
سردشتی مهدی 912
شمس اسفرورینی زهرا 912
شریفی سیدروح اله 912
صادقی راهله 912
صادقی پگاه 912
صف آرائی سعیده 912
صادقی علی 912
طالبی حقگو اعظم 912
طوسی طیبی سیمین 912
عرب بنابچی صدیقه 912
علی الهام 912
عسکری منصوره 912
غفاری تیرآبادی شقایق 912
فرحت زهرا 912
قربانی علی 912
قهرمانی محمد 912
قدیمی پروانه 912
 کسائی  سید یاسین  912
کریمی عقدا ساحل 912
کازر مونا 912
کیانی اصل گیتی 912
کائید شرف فاطمه 912
کبودوند فرهاد 912
کازر مهدی 912
کوروند سارا 912
کاوئیان پریسا 912
گنجیان مشهد سرائی هرمز 912
مداح فاطمه 912
مصفا صادق 912
مراد جواد 912
محمدی مریم 912
منفرد مهدی 912
محبعلی وحید 912
محمدیان رسنانی حسن 912
مراتی شیرازی شیوا 912
مرادی کل پشتی نیره 912
میرطلایی نجمه 912
میناوند چال ریحانه 912
محتشم دولتشاهی شهرزاد 912
معینیان جواد 912
مقاره عطیه 912
مقدم ساعی عطیه 912
نوری ممان پروین 912
نصراله زاده خاکیانی سوسن 912
نکونام فخریه 912
یادگاری سمیرا 912
یوسفی لیلا 912
ویسی سعداله 912
وفادار مجید 912
نويسنده : ثریا صفری

این کاربر 22 مطلب منتشر شده دارد.