سه شنبه, 25 تیر 1398

 جلسه شماره803 حسابداری

DSC00435 copyطی جلسه ای که در تاریخ 1392/11/12 با موضوعیت برنامه ریزی جهت روش تدریس مشترک برای نیمسال دوم تحصیلی باحضور مدرسین گروه حسابداری و مدیر گروه مربوطه جناب استاد تقدیسی  و ریاست مرکز جناب دکتر جاوید مهر در ساختمان زرتشت برگزار شد بر روی مسائل آموزشی همچون:
مدرسین با توجه به سرفصل جدید و lessen plan ارائه شده برنامه تدریس خود را تنظیم نمایند و میبایست تمام زمان کلاس،تمرکز اصلی را بر روی سرفصل متمرکز متمرکز نمایند.
در تمامی جلسات کلاسی حضور و غیاب دانشجویان در انتهای جلسه صورت پذیرد.
در صورت که مشکل انضباطی و رفتاری از دانشجویان مشاهده شد جهت بررسی در قالب فرم مخصوص مندرج در سایت مطلب را ارسال تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
فعالیت در سایت جزو فعالیت اصلی مدرس محسوب می گردد و از شاخص های تدریس در واحد 13 تهران می باشد خواهشمند است دانشجویان را ترغیب فرمائید که نسبت به فعالیت در سایت بر اساس مطالب آموزشی در کلاس اهتمام ورزند.گفتمان علمی پیرامون مطالب درسی در تالاری که متعلق به مدرس همان درس می باشد به هم اندیشی بپردازند.
ارایه جزوه مکتوب و آماده تا قبل از اتمام هفته دوم شروع ترم
ارتباط و همکاری کامل با مدرسانی که درس همنام شما را می دهند با هماهنگی مدیرگروه الزامیست.
بنا بر پیشنهاد مدرسین در جلسه طراحی یک مسئله در تالار مرتبط با هر استاد برای سطح رقابت بین دانشجویان
مدرسان گرامی میبایست تمامی دانشجویان را جهت فعالیت بیشتر و کامل در سایت و اتاق خبر رهنمون نمایند.

بحث و گفتگو شد و نتایج زیر حاصل شد:
حداکثر تا تاریخ 4شنبه 16 بهمن ماه lessen plan هر درس مطابق با سرفصل می بایست به همراه تأیید مدیر گروه به مسئول دانشگاه مجازی جهت درج در پرتال ارسال گردد و مدرسین می بایست کاملاً مطابق با سرفصل و lessen plan ارسالی برنامه تدریس خود را سازماندهی نمایند.
مقرر گردید دروس مرتبط با دادگاه ها دفاتر اسناد رسمی با هماهنگی مدرس و ارگان مربوطه و دانشگاه بصورت عملی برگزار گردد.

حاضرین جلسه:
رئیس جلسه:جناب آقای دکتر جاویدمهر
معاون آموزشی:سرکار خانم نبیان
مدیر اداری:سرکار خانم صلح میرزایی
مدیر گروه حسابداری:جناب استاد تقدیسی
کارشناس مسئول امور مدرسین و دبیر شورا: سرکار خانم رستم خان
مسئول حوزه ریاست: سرکار خانم علیخانی
کارشناس مسئول دانشگاه مجازی و انجمن های علمی و دانشجویی:سرکار خانم علیزاده
مدرسان حاضر در جلسه:
سرکار خانم ندا آریان فر                                            
سرکار خانم افسانه غمخوار                                  
سرکار خانم محمودی
جناب آقای جوادی
جناب آقای عمران زاده
جناب آقای سروش
جناب آقای قاسمیان
جناب آقای بابائی
جناب آقای سروش
جناب آقای توده خیل
جناب آقای شفیع زاده
جناب آقای طاهری
مدرسان غایب در جلسه:
جناب آقای نیک روش
جناب آقای بیاتانی
جناب آقای صارمی
جناب آقای اتحادفر
سرکار خانم علیزاده

DSC00432
DSC00435
DSC00436
نويسنده :

مدیر امور اداری