چهارشنبه, 26 تیر 1398

 جلسه شماره 154گرافیک و107 معماری

DSC00442 copyطی جلسه ای که در تاریخ 1392/11/13 با موضوعیت برنامه ریزی جهت روش تدریس مشترک برای نیمسال دوم تحصیلی باحضور مدرسین گروه معماری و گرافیک و مدیر گروه مربوطه سرکار خانم وجدانی  و ریاست مرکز جناب دکتر جاوید مهر در ساختمان زرتشت برگزار شد بر روی مسائل آموزشی همچون:
مدرسین با توجه به سرفصل جدید و lessen plan ارائه شده برنامه تدریس خود را تنظیم نمایند و میبایست تمام زمان کلاس،تمرکز اصلی را بر روی سرفصل متمرکز متمرکز نمایند.
در تمامی جلسات کلاسی حضور و غیاب دانشجویان در انتهای جلسه صورت پذیرد.
در صورت که مشکل انضباطی و رفتاری از دانشجویان مشاهده شد جهت بررسی در قالب فرم مخصوص مندرج در سایت مطلب را ارسال تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
فعالیت در سایت جزو فعالیت اصلی مدرس محسوب می گردد و از شاخص های تدریس در واحد 13 تهران می باشد خواهشمند است دانشجویان را ترغیب فرمائید که نسبت به فعالیت در سایت بر اساس مطالب آموزشی در کلاس اهتمام ورزند.گفتمان علمی پیرامون مطالب درسی در تالاری که متعلق به مدرس همان درس می باشد به هم اندیشی بپردازند.
ارایه جزوه مکتوب و آماده تا قبل از اتمام هفته دوم شروع ترم
ارتباط و همکاری کامل با مدرسانی که درس همنام شما را می دهند با هماهنگی مدیرگروه الزامیست.
بنا بر پیشنهاد مدرسین در جلسه طراحی یک مسئله در تالار مرتبط با هر استاد برای سطح رقابت بین دانشجویان
مدرسان گرامی میبایست تمامی دانشجویان را جهت فعالیت بیشتر و کامل در سایت و اتاق خبر رهنمون نمایند.

بحث و گفتگو شد و نتایج زیر حاصل شد:
حداکثر تا تاریخ 4شنبه 16 بهمن ماه lessen plan هر درس مطابق با سرفصل می بایست به همراه تأیید مدیر گروه به مسئول دانشگاه مجازی جهت درج در پرتال ارسال گردد و مدرسین می بایست کاملاً مطابق با سرفصل و lessen plan ارسالی برنامه تدریس خود را سازماندهی نمایند.
برای دانشجویان کلاس تقویتی چهار مهارت اصلی در زبان با هماهنگی مدیرگروه برگزار شود.
مقرر گردید در صورت داشتن دانشجویان ضعیف کلاس های تقویتی هرچه زودتر برگزار گردد
مقرر گردید مدرسین تعداد جلسات کارگاهی در طول ترم با هماهنگی مدیر گروه و امور مدرسان برگزار کنند.
حاضرین جلسه:
رئیس جلسه:جناب آقای دکتر جاویدمهر
معاون آموزشی:سرکار خانم نبیان
مدیر گروه گرافیک و معماری :سرکار خانم وجدانی
مدیر اداری:سرکار خانم صلح میرزایی
دبیر شورا: سرکار خانم رستم خان
مسئول حوزه ریاست: سرکار خانم علیخانی
کارشناس مسئول دانشگاه مجازی و انجمن های علمی و دانشجویی:سرکار خانم علیزاده
مدرسان حاضر در جلسه:
سرکار خانم قهوئی                  
سرکار خانم حدادی
سرکار خانم خزانه
جناب آقای ستایش
جناب آقای ترجمان
جناب آقای احسان جو
جناب آقای یوسفی
جناب آقای مشرقی
جناب آقای فتحی
مدرسان غایب در جلسه:
آقای لطفی
آقای آذرنیا                                          
آقای اولیاء زاده
سرکار خانم آگشته 
DSC00440
DSC00441
DSC00442
DSC00446
DSC00447
DSC00448
DSC00451
نويسنده :

مدیر امور اداری