سه شنبه, 25 تیر 1398

 جلسه شماره303امور فرهنگی و 304 روابط عمومی

DSC00400 copyطی جلسه ای که در تاریخ 1392/11/08 با موضوعیت برنامه ریزی جهت روش تدریس مشترک برای نیمسال دوم تحصیلی باحضور مدرسین گروه روابط عمومی و امور فرهنگی و مدیر گروه مربوطه جناب استاد سالاریان  و ریاست مرکز جناب دکتر جاوید مهر در ساختمان زرتشت برگزار شد بر روی مسائل آموزشی همچون:
مدرسین با توجه به سرفصل جدید و lessen plan ارائه شده برنامه تدریس خود را تنظیم نمایند و میبایست تمام زمان کلاس،تمرکز اصلی را بر روی سرفصل متمرکز متمرکز نمایند.
در تمامی جلسات کلاسی حضور و غیاب دانشجویان در انتهای جلسه صورت پذیرد.
در صورت که مشکل انضباطی و رفتاری از دانشجویان مشاهده شد جهت بررسی در قالب فرم مخصوص مندرج در سایت مطلب را ارسال تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
فعالیت در سایت جزو فعالیت اصلی مدرس محسوب می گردد و از شاخص های تدریس در واحد 13 تهران می باشد خواهشمند است دانشجویان را ترغیب فرمائید که نسبت به فعالیت در سایت بر اساس مطالب آموزشی در کلاس اهتمام ورزند.گفتمان علمی پیرامون مطالب درسی در تالاری که متعلق به مدرس همان درس می باشد به هم اندیشی بپردازند.
ارایه جزوه مکتوب و آماده تا قبل از اتمام هفته دوم شروع ترم
ارتباط و همکاری کامل با مدرسانی که درس همنام شما را می دهند با هماهنگی مدیرگروه الزامیست.
بنا بر پیشنهاد مدرسین در جلسه طراحی یک مسئله در تالار مرتبط با هر استاد برای سطح رقابت بین دانشجویان
مدرسان گرامی میبایست تمامی دانشجویان را جهت فعالیت بیشتر و کامل در سایت و اتاق خبر رهنمون نمایند.

بحث و گفتگو شد و نتایج زیر حاصل شد:
حداکثر تا تاریخ 4شنبه 16 بهمن ماه lessen plan هر درس مطابق با سرفصل می بایست به همراه تأیید مدیر گروه به مسئول دانشگاه مجازی جهت درج در پرتال ارسال گردد و مدرسین می بایست کاملاً مطابق با سرفصل و lessen plan ارسالی برنامه تدریس خود را سازماندهی نمایند.
برای دانشجویان کلاس تقویتی چهار مهارت اصلی در زبان با هماهنگی مدیرگروه برگزار شود.
مقرر گردید در صورت داشتن دانشجویان ضعیف کلاس های تقویتی هرچه زودتر برگزار گردد
مقرر گردید مدرسین تعداد جلسات کارگاهی در طول ترم با هماهنگی مدیر گروه و امور مدرسان برگزار کنند.
حاضرین جلسه:
رئیس جلسه:جناب آقای دکتر جاویدمهر
معاون آموزشی:سرکار خانم نبیان
مدیر گروه روابط عمومی :جناب استاد سالاریان
مدیر اداری:سرکار خانم صلح میرزایی
دبیر شورا: سرکار خانم رستم خان
مسئول حوزه ریاست: سرکار خانم علیخانی
کارشناس مسئول دانشگاه مجازی و انجمن های علمی و دانشجویی:سرکار خانم علیزاده
مدرسان حاضر در جلسه:
سرکار خانم خوشنویس  
سرکار خانم سعیدی وفا
سرکار خانم ابراهیم پور   
سرکار خانم خواجه وند
سرکار خانم عظیمی
جناب آقای الفتی
سرکار خانم هدهدی
جناب آقای دانیالی
سرکار خانم فصیحی  
جناب آقای علمی
سرکار خانم برارین 
جناب آقای دزفولی
سرکار خانم ططری 
جناب آقای علوی رضوی
سرکار خانم ابی زاده    
جناب آقای حیدرزاده
سرکار خانم جلالی   
جناب آقای عزیزیان
سرکار خانم محتشمی 
جناب آقای پرپنچی
سرکار خانم خسروی رستمی   
جناب آقای خلج
سرکار خانم حسین پور   
جناب آقای فتحی
سرکار خانم حاج علی   
جناب آقای میرزایی پور
سرکار خانم آقاملا   
جناب آقای ابراهیمی
جناب آقای مطهر
مدرسان غایب در جلسه:
سرکار خانم گلستانی 
آقای قلی زاده
سرکار خانم خالدی
آقای گل احمدی
سرکار خانم نورانی
سرکار خانم رسولی آذر
سرکار خانم ملکی دوست
سرکار خانم پیروز
آقای ذراتی
آقای خانی
DSC00388
DSC00394
DSC00396
DSC00397
DSC00400
نويسنده :

مدیر امور اداری