سه شنبه, 25 تیر 1398

 جلسه شماره503 زبان انگلیسی

DSC00385 copyطی جلسه ای که در تاریخ 1392/11/08 با موضوعیت برنامه ریزی جهت روش تدریس مشترک برای نیمسال دوم تحصیلی باحضور مدرسین گروه زبان انگلیسی و مدیر گروه مربوطه سرکار خانم شهبازی و ریاست مرکز جناب دکتر جاوید مهر در ساختمان زرتشت برگزار شد بر روی مسائل آموزشی همچون:
مدرسین با توجه به سرفصل جدید و lessen plan ارائه شده برنامه تدریس خود را تنظیم نمایند و میبایست تمام زمان کلاس،تمرکز اصلی را بر روی سرفصل متمرکز متمرکز نمایند.
در تمامی جلسات کلاسی حضور و غیاب دانشجویان در انتهای جلسه صورت پذیرد.
در صورت که مشکل انضباطی و رفتاری از دانشجویان مشاهده شد جهت بررسی در قالب فرم مخصوص مندرج در سایت مطلب را ارسال تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
فعالیت در سایت جزو فعالیت اصلی مدرس محسوب می گردد و از شاخص های تدریس در واحد 13 تهران می باشد خواهشمند است دانشجویان را ترغیب فرمائید که نسبت به فعالیت در سایت بر اساس مطالب آموزشی در کلاس اهتمام ورزند.گفتمان علمی پیرامون مطالب درسی در تالاری که متعلق به مدرس همان درس می باشد به هم اندیشی بپردازند.
ارایه جزوه مکتوب و آماده تا قبل از اتمام هفته دوم شروع ترم
ارتباط و همکاری کامل با مدرسانی که درس همنام شما را می دهند با هماهنگی مدیرگروه الزامیست.
بنا بر پیشنهاد مدرسین در جلسه طراحی یک مسئله در تالار مرتبط با هر استاد برای سطح رقابت بین دانشجویان
مدرسان گرامی میبایست تمامی دانشجویان را جهت فعالیت بیشتر و کامل در سایت و اتاق خبر رهنمون نمایند.

بحث و گفتگو شد و نتایج زیر حاصل شد:
حداکثر تا تاریخ 4شنبه 16 بهمن ماه lessen plan هر درس مطابق با سرفصل می بایست به همراه تأیید مدیر گروه به مسئول دانشگاه مجازی جهت درج در پرتال ارسال گردد و مدرسین می بایست کاملاً مطابق با سرفصل و lessen plan ارسالی برنامه تدریس خود را سازماندهی نمایند.
برای دانشجویان کلاس تقویتی چهار مهارت اصلی در زبان با هماهنگی مدیرگروه برگزار شود.
مقرر گردید در صورت داشتن دانشجویان ضعیف کلاس های تقویتی هرچه زودتر برگزار گردد
مقرر گردید مدرسین تعداد جلسات کارگاهی در طول ترم با هماهنگی مدیر گروه و امور مدرسان برگزار کنند.
حاضرین جلسه:
رئیس جلسه:جناب آقای دکتر جاویدمهر
معاون آموزشی:سرکار خانم نبیان
مدیر اداری:سرکار خانم صلح میرزایی
دبیر شورا: سرکار خانم رستم خان
مسئول حوزه ریاست: سرکار خانم علیخانی
کارشناس مسئول دانشگاه مجازی و انجمن های علمی و دانشجویی:سرکار خانم علیزاده
مدیر گروه:سرکار خانم شهبازی
مدرسان حاضر در جلسه:
جناب آقای احمدی
جناب آقای ذوقر
سرکار خانم محمودی
سرکار خانم نورآذر
سرکار خانم ناجی
سرکار خانم سعید پور
سرکار خانم قندی
سرکار خانم چگینی
سرکار خانم رسولی
سرکار خانم رضوان جو
سرکار خانم سجادی
سرکار خانم مشتاقی
جناب آقای آراسنه
جناب آقای تقوی
جناب آقای اژدری مفرد
جناب آقای اسدی
سرکار خانم نظام تهرانی
سرکار خانم آژغ  
مدرسان غایب در جلسه:
آقای لطیفیان
سرکار خانم رحمانی               
سرکار خانم عظیمی                   
سرکار خانم پتگر
سرکار خانم نفیسی
سرکار خانم سراجیان
سرکار خانم قمرپور
سرکار خانم اخوان زاد
سرکار خانم رضائی
سرکار خانم رجاء
آقای مقیم اسلام
آقای تیوای
آقای حاج ابراهیمی
DSC00376
DSC00379
DSC00381 copy copy
DSC00383
DSC00385
DSC00387
نويسنده :

مدیر امور اداری