سه شنبه, 04 تیر 1398

 نشست استادان گروه زبان انگلیسی

واحد13نشست استادان گروه زبان انگلیسی طبق جدول زمان بندی شده در 22شهریور ماه 93راس ساعت 17 در سالن کنفراس ساختمان فاطمی برگزار گردید .در این نشست که با هدف شناسنامه دار کردن دروس واحد 13 تهران برگزار گردید بر روی مسائلی همچون:

واحد13مطرح شدن تمامی دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی اول93-92 مدرسان گروه زبان
واحد13ارائه ابلاغ مدرسان و منشور مدرسان واحد 13 تهران
واحد13ارائه تمامی سرفصل ها دروس
واحد13منابع دروس مشترک حتماًمشخص گردد و در سایت مرکز درج گردد.
واحد13در این جلسه پس از بررسی نظرها و پیشنهادهای استادها جلسه تخصصی جهت ارایه lesson plan مشترک برگزار گردد.
واحد13مطرح شدن بزرگترین مشکل گروه زبان یک سطح نبودن دانشجویان و نبودن آزمون تعیین سطح دانشجویان
واحد13نبود رفرنسهای مناسب برای دروس شفاهی،نبودن منبع مناسب
واحد13پیشنهاد برخی از مدرسین بر این بود منابع باید بر اساس پایه دانشجویان تعیین شود.
واحد13پیشنهاد استاد لطفیان براین بود که دپارتمان با نام پژوهش و آموزشی زبان با کارشناسان مجرب تشکیل گردد.
واحد13تشکیل گروهی برای نظارت بر سرفصل ها و دروس جدید حتما با نظارت مدیر گروه همراه باشد.
واحد13نظر مدرسین گروه مبلغ زبان بر این بود که حتما دانشجویان باید همسان باشند تا خروجی مفید داشته باشند.
واحد13مقرر گردید ارائه طرح جامع از مدرسین مبلغ که سطح قابل قبولی برای خروجی کارشناسی ها داشته باشیم.
واحد13نظر برخی از مدرسین بر این بود که بسیاری از مطالب در کاردانی و کارشناسی تکراریست و باید هماهنگی بین مدرسین و این دو گروه برقرار شود
واحد13مقرر گردید رئوس مطالب مطرح شده در کلاس 70% طبق سرفصل و 30% خلاقیت باشد.
واحد13نظر اکثریت مدرسین زبان بر این بود که سایت مرکز 13 تهران بسیار به روز هست اما فقط به زبان فارسی و بهتر است گروهی از مدرسین زبان مسئولیت این کار را به عهده بگیرند.
واحد13توضیحاتی کامل سرکار خانم نبی یان در مورد سایت سجاد و ورود نمرات و اینکه مدرسین بیشتر از 40 واحد درس نداشته باشند.
واحد13حمایت و پشتیبانیدرمورد چاپ و نشر کتابها ی مدرسین که علاقه مند به نشر آثار خود هستند .
واحد13در نهایت مراسم تقدیر و تشکر از مدیر گروه زبان سرکار خانم شهبازیحاضرین جلسه:

رئیس هیئت موسس: سرکار خانم صفاپو
رئیس جلسه:
جناب دکتر جاویدمهر
معاون آموزشی: سرکار خانم نبی یان
دبیر شورا و کارشناس ارشد مدرسان: سرکار خانم رستم خان
کارشناس مسئول دانشگاه مجازی: 
سرکار خانم علیزاده
مدیر گروه معماری:
 سرکار خانم شهبازی

استادان :
جناب آقای لطفیان
سرکار خانم هادوی
سرکار خانم امینی
سرکار خانم آذری
سرکار خانم رجاء
سرکار خانم اعتماد
سرکار خانم صفری
سرکار خانم نامی
جناب آقای اژدری مفرد
جناب آقای آذرنگ
سرکار خانم افسانه رسولی
جناب آقای اسدی
جناب آقای احمدی
جناب آقای تقوی
جناب آقای پور دانا
سرکار خانم انصاری
سرکار خانم نفیسی
سرکار خانم میرزایی
جناب آقای فروزنده دهکردی
سرکار خانم رضایی

غائبین جلسه:

سرکار خانم خطیبی
سرکار خانم اخوان زاده
جناب آقای عراقی
جناب آقای مقیم اسلام
سرکار خانم سعیدپور
سرکار خانم قمر پور
سرکار خانم مشتاقی
سرکار خانم محمدی همدانی
سرکار خانم طاهری
سرکار خانم حیرت سجادی

نويسنده :

مدیر امور اداری