سه شنبه, 04 تیر 1398

 نشست استادان گروه حسابداری

واحد13نشست استادان گروه حسابداری طبق جدول زمان بندی شده در 20شهریور ماه 93 راس ساعت 14 در سالن کنفراس ساختمان فاطمی برگزار گردید .در این نشست که با هدف شناسنامه دار کردن دروس واحد 13 تهران برگزار گردید بر روی مسائلی همچون:


واحد13مطرح شدن تمامی دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی اول93-92 مدرسان
واحد13ارائه ابلاغ مدرسان و منشور مدرسان واحد 13 تهران
واحد13ارائه تمامی سرفصل ها دروس
واحد13منابع دروس مشترک  حتماًمشخص گردد و در سایت مرکز درج گردد.
واحد13در این جلسه پس از بررسی نظرها و پیشنهادهای استادها جلسه تخصصی جهت ارایه  lesson plan  مشترک برگزار گردد.
واحد13مطرح شدن دروس(حسابداری خدمات فرهنگی 1 ، 2- بورس کالاهای فرهنگی و هنری-ارزیابی کالا های فرهنگی و هنری –آشنایی با بازارهای فرهنگی و هنری ایران و جهان-تبلیغات و بازار یابی فرهنگی و هنری )که سرفصل ندارند و نتیجه اینکه مدرسینی که این دروس را تدریس میکنند همگی یک lesson plan  مشترک ارائه دهند و حد اکثرتا دوشنبه  24 شهریور ماه ، رئوس مطالب تهیه و به سرکار خانم علیزاده تحویل گردد.
واحد13مقرر گردید رئوس مطالب مطرح شده در کلاس 70% طبق سرفصل و 30% خلاقیت باشد
واحد13مطرح شدن این که برخی دروس مثل ریاضی پیش و ریاضی علم کامپیوتر تمامی مطالب و ریز محتوا شبیه هم می باشند و لزوم طراحی هم پوشانی رئوس مطالب دروس
واحد13مطرح شدن این قضیه که درس تفسیر آماری سرفصل بسیار سنگین و زیاد بوده و بیشتر از 60% قابل پوشش نمی باشد و اینکه این کلاس روز جمعه ساعت 13 می باشد  
واحد13مقرر گردید که بابت درس تفسیر آماری استاد بدیهی نامه ای را بابت سرفصل تهیه کنند و رئوس مطالب به آن پیوست گردد تا از طرف مرکز به جامع ارائه گردد.
واحد13مطرح شدن مشکلات دانشجویان که اطلاعات سایتی و اینترنتی بسیار پایین است
واحد13مطرح شدن این مسئله که درس مدیریت منابع انسانی خود دانشگاه جامع علمی کاربردی کتابی ارائه دادهاند که بسیار جامع و کامل است اما در سرفصل نام منبع دیگری مطرح شده است.
واحد13مطرح شدن این قضیه که بیشتر دانشجویان یکدست نیستند و تدبیر برای این قضیه اندیشیده شود.
واحد13نارضایتی برخی از مدرسین از نحوه برگزاری امتحانات(اینکه دانشجویان در طبقات پخش هستند،جزوات و کتابها در امتحانها جمع آوری نمی شود و تقلبات می بایست قاطعانه برخورد شود)
واحد13مطرح شدن که در درس روش تحقیق در حسابداری اصول اولیه تحقیق ،انتخاب موضوع وشیوه های تحقیق هست و اینکه دانشجو دفتر کل و دفتر روزنامه تهیه کند تا بهتر بتواند این درس درک کند.
واحد13مقرر گردید در مورد درس بازار پول و سرمایه کلاس های کارگاهی از طرف مدرسین اقتصاد برگزار گردد.حاضرین جلسه:
رئیس جلسه:جناب آقای دکتر جاویدمهر
مدیرگروه محترم رشته حسابداری:جناب استاد تقدیسی
دبیر شورا و کارشناس ارشد مدرسان: سرکار خانم رستم خان
کارشناس مسئول دانشگاه مجازی: سرکار خانم علیزاده
استادان :
جناب آقای شهرابی فراهانی
سرکار خانم عباسی
سرکار خانم سعادتی
جناب آقای فلاح زاده
جناب آقای صراف
جناب آقای قاسمیان
جناب آقای بهداد
جناب آقای شفیع زاده
سرکار خانم آریان مهر
جناب آقای رهنما
جناب آقای جوادی
جناب آقای داداشی
 جناب آقای بابایی
جناب آقای امیر سروش
جناب آقای احسان سروش
جناب آقای عمران زاده
جناب آقای حسین مددی(ترک سریع جلسه)
جناب آقای زینلی نجف آبادی
جناب آقی بابازاده
سرکار خانم الفتی
جناب آقای بدیهی
سرکار خانم تحفه
جناب آقای کریمی

غائبین جلسه:

استادان:
جناب آقای توده خیل
جناب آقای نیک روش
جناب آقای آقا میری
جناب آقای اسماعیل طاهری
جناب آقای صارمی
جناب آقای یاسا
نويسنده :

مدیر امور اداری