سه شنبه, 04 تیر 1398

 نشست استادان گروه حقوق

واحد13نشست استادان گروه حقوق طبق جدول زمان بندی شده در 20شهریور ماه 93 راس ساعت 12 در سالن کنفراس ساختمان فاطمی برگزار گردید .در این نشست که با هدف شناسنامه دار کردن دروس واحد 13 تهران برگزار گردید بر روی مسائلی همچون:


واحد13نظر مدرسین در مورد سرفصل های دانشگاهی این بوده است که سرفصلها خیلی سنگین و زیاد می باشد .
واحد13منابع درس حقوق و قوانین بازار یابی بسیار نادر است و نسبت به رشته حقوق منابع مرتبط با سرفصل ها در بازار موجود نمی باشد.
واحد13مطرح شدن تمامی دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی اول93-92 مدرسان حقوق
واحد13ارائه ابلاغ مدرسان و منشور مدرسان واحد 13 تهران
واحد13ارائه تمامی سرفصل ها دروس
واحد13منابع دروس مشترک  حتماًمشخص گردد و در سایت مرکز درج گردد.
واحد13در این جلسه پس از بررسی نظرها و پیشنهادهای استادها جلسه تخصصی جهت ارایه  lesson plan  مشترک برگزار گردد.
واحد13مصوب گردید برای درس متون فقه یک کتاب معرفی شود.
واحد13فعالیت بیشتر مدرسین و دانشجویان در لینک مرتبط با خود و همچنین مطالب مهم و مرتبط با درس و رشته مورد فعالیت قرار بگیرد و دانشجویان تشویق به این سمت که فعالیت داشته باشند،فایل های مرتبط با حقوق آماده شود و فایل ها در دسترس قرار بگیرند.
واحد13خواستار این موضوع شدند که مدرسین حتما اتفاقات  و آنچه در خصوص کلاس و دانشجو پیش می آید دانشگاه را بصورت مکتوب در جریان بگذارند.
واحد13تشکر و قدارنی برخی از مدرسین بابت جلسه های که برگزار می شودو اعلام رضایتشان از تدریس در این دانشگاه
تصمیم گیری در خصوص غیبت دانشجویان و بیشتر از آن مدرسین قبل از صدور کارت ورود به امتحان فرم مربوطه را تکمیل و ارائه به آموزش دهند.
کتابهای تایید شده در سایت قرار بگیرند.
و درنهایت دکتر جاوید مهر فعالیت بیشتر رشته حقوق را خواستار شدند و همچنین نسبت به رشته حقوق و جنس دانشجو دراین گروه تعاملات بیشتر شود .حاضرین جلسه:

رئیس جلسه:جناب آقای دکتر جاویدمهر
مدیر گروه حقوق :جناب آقای جهانشاهی
کارشناس مسئول دانشگاه مجازی: سرکار خانم علیزاده
استادان :
سرکار خانم حسنی
سرکار خانم بهتوئی
سرکار خانم کاظم زاده
جناب آقای صفاری پژوه
جناب آقای اختری
جناب آقای جوانفرد

غائبین جلسه:

دبیرشورا و کارشناس ارشدمدرسان: سرکارخانم رستم خان

 استادان:

جناب آقای حایک
جناب آقای میرزایی
جناب آقای شفیعی

نويسنده :

مدیر امور اداری