سه شنبه, 04 تیر 1398

 نشست استادان گروه معارف

واحد13نشست استادان گروه معارف طبق جدول زمان بندی شده در 19شهریور ماه 93 راس ساعت 11 در سالن کنفراس ساختمان فاطمی برگزار گردید .در این نشست که با هدف شناسنامه دار کردن دروس واحد 13 تهران برگزار گردید بر روی مسائلی همچون:

واحد13مطرح شدن تمامی دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی اول93-92 مدرسان معارف
واحد13ارائه ابلاغ مدرسان و منشور مدرسان واحد 13 تهران
واحد13ارائه تمامی سرفصل ها دروس
واحد13منابع دروس مشترک حتماًمشخص گردد و در سایت مرکز درج گردد.
واحد13در این جلسه پس از بررسی نظرها و پیشنهادهای استادها جلسه تخصصی جهت ارایه lesson plan مشترک برگزار گردد.
واحد13انتقادات استادان در مورد ارائه جزوه که اکثریت مخالف جزوه دادن بودن و مقرر گردید فقط از روی کتابها و منابع تعیین شده تدریس گردد.
واحد13مطرح شدن تفکیک کلیه کلاسهای دروس معارفی
واحد13تشکیل شورای معارفی
واحد13مقرر گردید فرم حذفیات دانشجو در زمان مقرر اطلاع رسانی شود
واحد13تنظیم نامی از طرف گروه معارف بابت ارائه به دانشگاه جامع که در ترم تابستان این دروس ارائه نشود.
واحد13طرح سوالات تحلیلی در کلاسها و مطرح کردن آن سوالات در امتحان
واحد13به اشتراک گذاری تجربیات مدرسین
واحد13ارائه کارگاهی های اجرایی
واحد13پخش فیلم های آموزشی برای دروس معارفواحد13حاضرین جلسه:

رئیس جلسه:جناب آقای دکتر جاویدمهر
دبیر شورا و کارشناس ارشد مدرسان:سرکار خانم رستم خان
کارشناس مسئول دانشگاه مجازی:سرکار خانم علیزاده
استادان :
سرکار خانم خاکساری

سرکار خانم کولیوند

سرکار خانم مقیمی

جناب آقای مختاری

جناب آقای بهنام

جناب آقای گودرزی

جناب آقای موید اسلامی

واحد13غائبین جلسه:

جناب آقای عجمی

جناب آقای اختری

سرکار خانم حق دوست

جناب آقای جانقلی

نويسنده :

مدیر امور اداری