سه شنبه, 04 تیر 1398

 نشست استادان گروه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی

واحد13نشست استادان گروه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی طبق جدول زمان بندی شده در 18شهریور ماه 93 راس ساعت 16 در سالن کنفراس ساختمان فاطمی برگزار گردید .در این نشست که با هدف شناسنامه دار کردن دروس واحد 13 تهران برگزار گردید بر روی مسائلی همچون:


واحد13مطرح شدن تمامی دروس ارائه شده نیمسال تحصیلی اول93-92 مدرسان
واحد13ارائه ابلاغ مدرسان و منشور مدرسان واحد 13 تهران
واحد13ارائه تمامی سرفصل ها دروس
واحد13منابع دروس مشترک حتماًمشخص گردد و در سایت مرکز درج گردد.
واحد13در این جلسه پس از بررسی نظرها و پیشنهادهای استادها جلسه تخصصی جهت ارایه lesson plan مشترک برگزار گردد.
واحد13انتقادات استادان در مورد ارائه جزوه که اکثریت مخالف جزوه دادن بودن و مقرر گردید فقط از روی کتابها و منابع تعیین شده تدریس گردد.
واحد13ارائه جزوات برای دروسی که کتاب یا منبعی وجود ندارد توسط چندین استاد نوشته شود و به انتشارات دانشگاه تحویل داده شود.
واحد13داشتن کلاس های کارگاهی با ارائه ایده های جدید
واحد13استادها جزوات خود را تبدیل به کتابها کاربردی کرده و برای به چاپ رساندن آنها کاملا حمایت می شوند به شرط آنکه در اکثر ترم ها کاربرد داشته باشد.
واحد13انتقادات استاد الفتی از مدیر گروه روابط عمومی
واحد13مقرر گردید در گروه روابط عمومی دانشجویان در هر سازمانی که هستند آسیب شناسی بخش روابط عمومی را بر عهده بگیرند.
واحد13در مورد درس نظام پیشنهادات بخشی در سایت طراحی شود که کلیه نظرها و پیشنهادها در آن مطرح شود
واحد13مقرر گردید به دانشجویان گروه روابط عمومی مدیریت زمان،تعامل رفتارها،.... آموزش داده می شود
واحد13پراکندگی سر فصل ها،بررسی منابع
واحد13مقرر گردید مدرسین با رعایت 40 واحد درس بگیرند
واحد13مقرر گردید برا ی دروسی که امکان بازدید هست حتماً بازدید علمی برگزار گردد.
و در نهایت مراسم تقدیر و تشکر از استاد محمدی پور توسط جناب آقای دکتر جاوید مهر و سرکار خانم صفاپوواحد13 حاضرین جلسه:
 رئیس هیات موسس:سرکار خانم صفاپو
رئیس جلسه:جناب آقای دکتر جاویدمهر
معاون آموزشی: سرکار خانم نبی یان
دبیر شورا و کارشناس ارشد مدرسان:سرکار خانم رستم خان
کارشناس مسئول دانشگاه مجازی:سرکار خانم علیزاده
استادان :
جناب استاد سالاریان
سرکار خانم ابی زاده
سرکار خانم جلالی
سرکار خانم الله بخش
سرکار خانم آقا ملا
سرکار خانم همت پور
سرکار خانم خسروی
سرکار خانم محتشمی
سرکار خانم پروانه زاد
سرکار خانم گلستانی
سرکار خانم حسین پور
سرکار خانم افشار نادری(20 دقیقه تاخیر)
سرکار خانم سعیدی وفا
سرکار خانم خوشنویس
سرکار خانم فروغیان
سرکار خانم ططری
جناب آقای دیده بان
جناب آقای محمدی پور
جناب آقای علوی رضوی
جناب آقای گل احمدی
جناب آقای پرپنچی
جناب آقای نصرتی
جناب آقای احمدی
جناب آقای فتحی
جناب آقای دزفولی
جناب آقای عزیزیان
جناب آقای مداحی
جناب آقای ترجمان
واحد13غائبین جلسه:
جناب آقای باروت کوب زاده
جناب آقای میرشاهی
جناب آقای ذراتی
جناب آقای علمی
سرکار خانم خالدی
سرکار خانم مدیری
سرکار خانم برارین
 جناب آقای میرزایی پور
جناب آقای عنایت سالاریان
سرکار خانم آذر خیل
جناب آقای غفاری

نويسنده :

مدیر امور اداری